Zlatnícke váhy

Táto kategória váh ponúka váhy určené pre obchodníkov s drahými kovmi, predovšetkým zlata. Váhy sú vyrábané v súlade so všetkými potrebnými zákonmi a vyhláškami. Ponúkané modely váh je teda možné využívat pre určovanie hmotnosti drahých kovov a ich následný predaj. Váženie prebieha štandardne v gramoch, je ale možné zobrazované jednotky prepnúť a merať hmotnosť v karátoch.