IRDAsnimace

Elnibela

PrenosUdajov 

Pripojitelnost2

Infračervené snímače

Elektronická libela

Výmena údajov a dát

Komunikačné rozhranie

§ bezdotykové

§ nastaviteľné

§ funkcia PRINT

§ funkcia TARA

§ aut. otváranie komory UYA 2.4Y

§ funkcia ALARM

§ grafické zobrazenie polohy

§ programovateľné tolerancie

§ aktualizácia programov

§ export nameraných údajov

§ export/import databáz

§ export/import nastavení

§ výmena dát medzi váhami

§ Ethernet

§ RS 232

§ USB x 2

§ vstup /  výstup x 4

Popis produktu

PROFESIONÁLNE ANALYTICKÉ VÁHY KTORÉ POUŽÍVAJÚ NAJNOVŠIU OVLÁDACIU A INDIKAČNÚ JEDNOTKU „3Y“ S DOTYKOVOU FAREBNOU OBRAZOVKOU, KTORÁ ZABEZPEČUJE MULTIFUNKČNOSŤ VÁH A PRÍJEMNÚ A INTUITÍVNU OBSLUHU. VÁHY MAJÚ AUTOMATICKÚ INTERNÚ KALIBRÁCIU SO ZABUDOVANÝM SERVOMOTORICKY OVLÁDANÝM KALIBRAČNÝM ZÁVAŽÍM. VÁHY SÚ  VŽDY PRIPRAVENÉ K PRESNÉMU VÁŽENIU POMOCOU FUNKCIE SAMOKALIBRÁCIA, KTORÁ SA SAMOČINNE VYKONÁ PRI ZMENE TEPLOTY, ALEBO DOSIAHNUTÍ NASTAVENÉHO ČASOVÉHO  INTERVALU.  VÁHY JE MOŽNÉ PRIPOJIŤ DO SIETE, K  POČÍTAČU, TLAČIARNI,  PRÍDAVNÉMU DISPLEJU  ALEBO  USB KLÚČU

 

 analytical balance as3y

sedeokno   AS xxx.3Y

v  dotyková  5,7“ farebná obrazovka

v  infračervené bezdotykové snímače

v  elektronická libela so zobrazením

v  automatická interná kalibrácia

v  samokalibrácia podľa teploty a času

v  tarovanie v celom rozsahu

v  zabezpečenie proti preťaženiu

v  intuitívne ovládanie

v  jednotky hmotnosti g, mg, ct

v  váženie v % , počítanie kusov

v  váženie pri dolievaní,  štatistika

v  spodné váženie, meranie hustoty

v  korekcia na vztlak vzduchu,

v  rozhranie RS 232C, 2xUSB, Ethernet, WIFI

v  výstup na prídavný displej

v  hodiny reálneho času, dátum

v  výstupy zodpovedajúce GLP

as3y 5

 

 

Typ

Kalibrácia

Max

Odčítanie [d]

Over. d. [e]

Min

Reprodukcia

Linearita

Ustálenie

Miska

Cenník cena

Aktuálna cena

Aktuálna cena

Košík

g

g

g

g

s

mm x mm

bez DPH

Bez DPH

s DPH

AS 220.3Y

ZnakM 

AutoCal

220

0,1

1

10

0,1*

0,2

3,5 s

Ø 100

1840 €

1840 €

2208 €

shoping cart png image 55406 

AS 310.3Y

ZnakM 

AutoCal

310

0,1

1

10

0,1*

0,3

3,5 s

Ø 100

2200 €

2200 €

2640 €

shoping cart png image 55406 

AS 510.3Y

AutoCal

510

0,1

0,1*

0,4

3,5 s

Ø 100

3500 €

3500 €

4200 €

shoping cart png image 55406 

Bezdrôtové pripojenie jednotky s obrazovkou k vážiacej jednotke - len nové váhy

*   Reprodukcia: 0,1mg  do 220g; 0,2mg do 310g;  0,3mg do 510g                 

Cena:

V cene je zahrnutá doprava k zákazníkovi  a manuál. Váhy označené ZnakM sú metrologicky overené cez EU vyhlásenie o zhode s ktorým je možné váhy ihneď po dodaní používať ako určené meradlo. Následné overenie je potrebné až po 2 rokoch.

Záruka:

Na váhy posktujeme záruku 2 roky

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image