IRDAsnimace 

 Elnibela

PrenosUdajov 

 Pripojitelnost2

Infračervené snímače

Elektronická libela

Výmena údajov a dát

Komunikačné rozhranie

§ bezdotykové

§ nastaviteľné

§ funkcia PRINT

§ funkcia TARA

§ aut. otváranie komory UYA 2.4Y

§ funkcia ALARM

§ grafické zobrazenie polohy

§ programovateľné tolerancie

§ aktualizácia programov

§ export nameraných údajov

§ export/import databáz

§ export/import nastavení

§ výmena dát medzi váhami

§ Ethernet

§ RS 232

§ USB x 2

§ vstup /  výstup x 4

Popis produktu

PROFESIONÁLNY RAD ANALYTICKÝCH VÁH S MOTORIZOVANÝM OTVÁRANÍM DVIEROK, NAJNOVŠIOU OVLÁDACIU A INDIKAČNÚ JEDNOTKU „4Y“ S DOTYKOVOU FAREBNOU OBRAZOVKOU, KTORÁ ZABEZPEČUJE MULTIFUNKČNOSŤ VÁH A PRÍJEMNÚ A INTUITÍVNU OBSLUHU. VÁHY MAJÚ AUTOMATICKÚ INTERNÚ KALIBRÁCIU SO ZABUDOVANÝM SERVOMOTORICKY OVLÁDANÝM KALIBRAČNÝM ZÁVAŽÍM. VÁHY SÚ VŽDY PRIPRAVENÉ K PRESNÉMU VÁŽENIU POMOCOU FUNKCIE SAMOKALIBRÁCIA, KTORÁ SA SAMOČINNE VYKONÁ PRI ZMENE TEPLOTY, ALEBO DOSIAHNUTÍ NASTAVENÉHO ČASOVÉHO INTERVALU. VÁHY JE MOŽNÉ PRIPOJIŤ DO SIETE A K PERIFÉRNYM ZARIADENIAM AKO K POČÍTAČU, TLAČIARNI, PRÍDAVNÉMU DISPLEJU A USB KLÚČU. VÝSTUPNÝ ZÁZNAM KTORÝ ZODPOVEDÁ GLP JE MOŽNÉ KONFIGUROVAŤ PODĽA POŽIADAVIEK UŽÍVATEĽA A TAKTIEŽ JE MOŽNÉ EDITOVAŤ TLAČENÝ TEXT.

 AnalytickaVahaXA4Y

 sedeokno

XA xxx.4Y.A

v automatické motorizované otváranie dvierok váh

v veľký vážiacim priestor s veľkou miskou,

v dotyková  5,7“ farebná obrazovka, oddeliteľná na kábli

v infračervené bezdotykové snímače,

v elektronická libela so zobrazením,

v automatická interná dvojbodová kalibrácia,

v samokalibrácia vzhľadom na teplotu a čas,

v tarovanie v celom rozsahu,

v zabezpečenie proti preťaženiu, 

v intuitívne ovládanie,

v voliteľné jednotky hmotnosti g, mg, kg, karát,

v váženie v % , počítanie kusov, váženie pri dolievaní, 

v štatistika, priemer, suma, min., max. rozptyl,

v databázy, pamäť,

v spodné váženie, meranie hustoty,

v korekcia na vztlak vzduchu,

v sériové rozhranie RS 232C, 2xUSB, Ethernet,

v výstup na prídavný displej,

v hodiny reálneho času, dátum,

v výstupy zodpovedajúce GLP,

 

 

Typ

Kalibrácia

Max

Odčítanie [d]

Over. d. [e]

Min

Reprodukcia

Linearita

Ustálenie

Miska

Cenník cena

Aktuálna cena

Aktuálna cena

Košík

g

g

g

g

s

mm x mm

bez DPH

Bez DPH

s DPH

XA 52.4Y.A

ZnakM 

AutoCal

52

0,01

1

1

0,01*

0,03

4

Ø 90

4700 €

4700 €

5640 €

 shoping cart png image 55406 

XA 110.4Y.A

ZnakM 

AutoCal

110

0,01

1

1

0,01*

0,06

4

Ø 90

4900 €

4900 €

5880 €

shoping cart png image 55406

XA 210.4Y.A

ZnakM 

AutoCal

210

0,01

1

1

0,01*

0,1

4

Ø 90

6100 €

6100 €

7320 €

shoping cart png image 55406

XA

82/220.4Y.A

ZnakM 

AutoCal

82

220

0,01

0,1

1

1

0,01*

0,08*

0,06

0,2

4

2,5

Ø 90

5100 €

5100 €

6120 €

shoping cart png image 55406

XA

120/250.4Y.A

ZnakM 

AutoCal

120

250

0,01

0,1

1

1

0,01*

0,08*

0,06

0,2

4

2,5

Ø 90

6100 €

6100 €

7320 €

shoping cart png image 55406

XA 220.4Y.A

ZnakM 

AutoCal

220

0,1

1

10

0,1*

0,2

2,5

Ø 100

4900 €

4900 €

5880 €

 shoping cart png image 55406 

XA 310.4Y.A

ZnakM 

AutoCal

310

0,1

1

10

0,1*

0,2

2,5

Ø 100

5100 €

5100 €

6120 €

shoping cart png image 55406

Bezdrôtové pripojenie jednotky s obrazovkou k vážiacej jednotke - len nové váhy

*  pre váhy s d=0,01mg: 0,01mg do 20g; 0,02mg do 50g; 0,025mg do 82g;0,03mg do 120g ;0,04mg od 120g    * pre váhy s d=0,1mg: 0,08mg do 100g; 0,12mg do 220g; 0,2mg od 220g

 

Cena:

V cene je zahrnutá doprava k zákazníkovi  a manuál. Váhy označené ZnakM sú metrologicky overené cez EU vyhlásenie o zhode s ktorým je možné váhy ihneď po dodaní používať ako určené meradlo. Následné overenie je potrebné až po 2 rokoch.

Záruka:

Na váhy posktujeme záruku 2 roky

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image