IRDAsnimace

 Elnibela

PrenosUdajov 

 Pripojitelnost2

Infračervené snímače

Elektronická libela

Výmena údajov a dát

Komunikačné rozhranie

§ bezdotykové

§ nastaviteľné

§ funkcia PRINT

§ funkcia TARA

§ aut. otváranie komory UYA 2.4Y

§ funkcia ALARM

§ grafické zobrazenie polohy

§ programovateľné tolerancie

§ aktualizácia programov

§ export nameraných údajov

§ export/import databáz

§ export/import nastavení

§ výmena dát medzi váhami

§ Ethernet

§ RS 232

§ USB x 2

§ vstup /  výstup x 4

Popis produktu

PROFESIONÁLNY RAD ANALYTICKÝCH VÁH URČENÉ NA VÁŽENIE ŠPECIÁLNYCH VZORIEK A NA VÁŽENIE VEĽKÝCH FILTROV. VÁHY S NAJNOVŠOU OVLÁDACOU A INDIKAČNOU JEDNOTKOU „4Y“ S DOTYKOVOU FAREBNOU OBRAZOVKOU, KTORÁ ZABEZPEČUJE MULTIFUNKČNOSŤ VÁH A PRÍJEMNÚ A INTUITÍVNU OBSLUHU. VÁHY MAJÚ AUTOMATICKÚ INTERNÚ KALIBRÁCIU SO ZABUDOVANOU SERVOMOTORICKY OVLÁDANOU DVOJICOU KALIBRAČNÝCH ZÁVAŽÍ. VÁHY SÚ VŽDY PRIPRAVENÉ K PRESNÉMU VÁŽENIU POMOCOU FUNKCIE SAMOKALIBRÁCIA, KTORÁ SA SAMOČINNE VYKONÁ PRI ZMENE TEPLOTY, ALEBO DOSIAHNUTÍ NASTAVENÉHO ČASOVÉHO INTERVALU. VÁHY JE MOŽNÉ PRIPOJIŤ DO SIETE A K PERIFÉRNYM ZARIADENIAM AKO K POČÍTAČU, TLAČIARNI, PRÍDAVNÉMU DISPLEJU A USB KLÚČU. VÝSTUPNÝ ZÁZNAM ZODPOVEDÁ GLP, KONFIGURÁCIA PODĽA UŽÍVATEĽA S MOŽNOSŤOU EDITOVAŤ TLAČENÝ TEXT.

 analytical balance xa4yf

 sedeokno

XA xxx.4Y.F

v veľký vážiaci priestor s veľkou miskou,

v prídavný držiak 210x256mm +

v dotyková 5,7“ farebná obrazovka, oddeliteľný na kábli

v infračervené bezdotykové snímače,

v elektronická libela so zobrazením,

v automatická dvojbodová interná kalibrácia,

v samokalibrácia vzhľadom na teplotu a čas,

v tarovanie v celom rozsahu,

v zabezpečenie proti preťaženiu, 

v intuitívne ovládanie,

v voliteľné jednotky hmotnosti g, mg, kg, karát,

v váženie v % , počítanie kusov, váženie pri dolievaní, 

v štatistika, priemer, suma, min., max. rozptyl,

v databázy, pamäť,

v spodné váženie, meranie hustoty,

v korekcia na vztlak vzduchu,

v sériové rozhranie RS 232C, 2xUSB, Ethernet,

v hodiny reálneho času, dátum,

v výstupy zodpovedajúce GLP,

 

Typ

Kalibrácia

Max

Odčítanie [d]

Over. d. [e]

Min

Reprodukcia

Linearita

Ustálenie

Miska

Cenník cena

Aktuálna cena

Aktuálna cena

Košík

g

g

g

g

s

mm x mm

bez DPH

Bez DPH

s DPH

XA 52.4Y.F

ZnakM 

AutoCal

52 g

0,01 mg

1 mg

1 mg

0,01 mg*

0,03 mg

5 s

Ø 90mm +

4500 €

4500 €

5400 €

shoping cart png image 55406 

XA 110.4Y.F

ZnakM 

AutoCal

100 g

0,01 mg

1 mg

1 mg

0,012 mg*

0,06 mg

5 s

Ø 90mm +

4700 €

4700 €

5640 €

shoping cart png image 55406 

Bezdrôtové pripojenie jednotky s obrazovkou k vážiacej jednotke - len nové váhy

*  0,01mg pre bežné váženie;    0,03mg pre váženie filtrov;    **   0,012mg pre bežné váženie;   0,03mg pre váženie filtrov;

 

Cena:

V cene je zahrnutá doprava k zákazníkovi  a manuál. Váhy označené ZnakM  sú metrologicky overené cez EU vyhlásenie o zhode s ktorým je možné váhy ihneď po dodaní používať ako určené meradlo. Následné overenie je potrebné až po 2 rokoch.

Záruka:

Na váhy posktujeme záruku 2 roky 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image