Analyzátory vlhkosti   MA.X2.A                                                                                                                                                                                                               advanced  level 

 

Popis produktu

ANALYZÁTOR VLHKOSTI S DOTYKOVOU FAREBNOU OBRAZOVKOU A AUTOMATIVKÝ OTVÁRANÍM PRACOVNEJ KOMORY. SKUTOČNE JEDNODUCHÁ INTUITÍVNA OBSLUHA POMOCOU VOĽNE KONFIGUROVATEĽNEJ 5" FAREBNEJ DOTYKOVEJ OBRAZOVKY A ZÁKLADNÝCH TLAČIDIEL . VYHRIEVANIE PRIESTORU URČENÉHO PRE VZORKU POMOCOU IR ALEBO HALOGENÓVÉHO ŽIARIČA ZABEZPEČUJE RÝCHLY PROCES SUŠENIA A RÝCHLE UKONČENIE MERANIA. TEPLOTA V PRACOVNOM PRIESTORE SA SNÍMA POMOCOU PRESNÉHO ODPOROVÉHO SNÍMAČA. ANALYZÁTOR JE MOŽNÉ PRIPOJIŤ DO SIETE A K PERIFÉRNYM ZARIADENIAM AKO POČÍTAČU, TLAČIARNI, SKENERU, CEZ RS 232C, USB A, USB B, ETHERNET, WIFI. USB KLÚČ. PRENOS DATABÁZ JE MEDZI ANALYZÁTORMI ALEBO PRENOS DATABÁZ A NAMERANÝCH VÝSLEDKOV DO POČÍTAČA JE MOŽNÝ AJ CEZ USB KLÚČ

max2 9

 max2 8

 

pasikNaVymedzenie

Základné charakteristiky

 • automatické otváranie/zatváranie sušiacej komory
 • 5" farebná dotyková obrazovka, konfigurovateľná
 • pamäť nameraných výsledkov 5000
 • výsledok obsahuje dátum, čas, materiál, sušiaci program, hmotnosť, výsledok, čas trvania sušenia...
 • pamäť na 200 používateľských sušiacich programov
 • databáza surovín 5000 (možno priradiť suš. prog.)
 • databáza používateľov 100 v troch úrovniach 
 • databáza klientov  100,
 • štatistika, spracovanie údajov
 • procedúry GLP, identifikácia vzorky na obrazovke
 • štandartné tlačové výstupy
 • jednoduché konfigurovanie tlače
 • voľne konfigurovateľná obrazovka
 • dvojica bezdotykových programovateľných snímačov 
 • jazyk anglický, nemecký, španielský, český...

Profily sušenia

 • štandardné – rýchly nábeh na zvolenú teplotu
 • pozvoľné – pomalý nábeh na zvolenú teplotu
 • krokové – nastavenie sušenia v 3 krokoch (teplota/čas)
 • rýchle – na začiatku vyššia teplota, dosušenie nižši

Ukončenie procesu sušenia

 • automatické po dosiahnutí zmeny hmotnosti - 5 volieb
 • manuálne zatlačením tlačidla STOP
 • po dosiahnutí vybraného/nastaveného času

Zobrazenie údajov počas sušenia

 • materiál, sušiaci program, používateľ, čas, dátum
 • obsah vlhkostiv/sušiny/atro  [%] alebo hmotnosť [g]
 • profil sušenia- teplota, režim ukončenia, interval tlače
 • čas trvania sušenia, aktuálna teplota, piktogram stavu
 • tlačidlá setup, používateľ, programu, otvorenie / zatvor. komory, nastavenia ......., štart a databázy          max2 1

 

Typ

Rozsah

Indikácia

Reprodukcia

Miska

Ceník

Akciová

Akciová

 

 

g

°C

mg

°C

%

%

mm

bez DPH

bez DPH

s DPH

 

MA 50/1.X2.A

50g

160°C

0,1

1°C

0,0001%

0,05% (vzorka 2g)   0,02% (5g)

Ø  90

1 670 €

1 400 €

1 680 €

 

MA 200/1.X2.A

50g

160°C

0,1

1°C

0,0001%

0,05% (vzorka 2g)   0,02% (5g)

Ø  90

3 240 €

2 750 €

3 300 €

 

MA 50.X2.A

50g

160°C

1

1°C

0,001%

0,05% (vzorka 2g)   0,02% (5g)

Ø  90

1 570 €

1 300 €

1 560 €

 

MA 110.X2.A

110g

160°C

1

1°C

0,001%

0,05% (vzorka 2g)   0,02% (5g)

Ø  90

1 620 €

1 350 €

1 620 €

 

MA 210.X2.A

210g

160°C

1

1°C

0,001%

0,05% (vzorka 2g)   0,02% (5g)

Ø  90

1 670 €

1 400 €

1 680 €

 

 Príplatok za zvýšenú teplotu do  200°C      

150 €

150 €

180 €

 

 Príplatok za kovový žiarič  160°C   verzia   MA xx.X2.A NH

300 €

300 €

360 €

 

 Príplatok za zvýšenú teplotu do  250°C (halogénový žiarič)  verzia MA xx.X2.A WH

300 €

300 €

360 €

 

 Príplatok za zabudovaný systém automatickej internej  kalibrácie  verzia MA xx.X2.IC.A

150 €

150 €

180 €

 

Sada Al misiek  50 ks

20 €

20 €

24 €

 

Štandardná dodávka:  analyzátor + 10 misiek + manuál

V cene je zahrnutá doprava k zákazníkovi a manuál. Možnosť dodania špeciálnych verzií

Na analyzátory platí plná záruku 2 roky

Typ

Rozsah

Indikácia

Reprodukcia

Miska

Ceník

Akciová

Akciová

 

 

g

°C

mg

°C

%

%

mm

bez DPH

bez DPH

s DPH

 

MA 50/1.X2.A

50g

160°C

0,1

1°C

0,0001%

0,05% (vzorka 2g)   0,02% (5g)

Ø  90

1 670 €

1 400 €

1 680 €

 

MA 200/1.X2.A

50g

160°C

0,1

1°C

0,0001%

0,05% (vzorka 2g)   0,02% (5g)

Ø  90

3 240 €

2 750 €

3 300 €

 

MA 50.X2.A

50g

160°C

1

1°C

0,001%

0,05% (vzorka 2g)   0,02% (5g)

Ø  90

1 570 €

1 300 €

1 560 €

 

MA 110.X2.A

110g

160°C

1

1°C

0,001%

0,05% (vzorka 2g)   0,02% (5g)

Ø  90

1 620 €

1 350 €

1 620 €

 

MA 210.X2.A

210g

160°C

1

1°C

0,001%

0,05% (vzorka 2g)   0,02% (5g)

Ø  90

1 670 €

1 400 €

1 680 €

 

 Príplatok za zvýšenú teplotu do  200°C      

150 €

150 €

180 €

 

 Príplatok za kovový žiarič  160°C   verzia   MA xx.X2.A NH

300 €

300 €

360 €

 

 Príplatok za zvýšenú teplotu do  250°C (halogénový žiarič)  verzia MA xx.X2.A WH

300 €

300 €

360 €

 

 Príplatok za zabudovaný systém automatickej internej  kalibrácie  verzia MA xx.X2.IC.A

150 €

150 €

180 €

 

Sada Al misiek  50 ks

20 €

20 €

24 €

 

Štandardná dodávka:  analyzátor + 10 misiek + manuál

V cene je zahrnutá doprava k zákazníkovi a manuál. Možnosť dodania špeciálnych verzií

Na analyzátory platí plná záruku 2 roky

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image