IRDAsnimace

Elnibela 

PrenosUdajov 

 Pripojitelnost2

Infračervené snímače

Elektronická libela

Výmena údajov a dát

Komunikačné rozhranie

§ bezdotykové

§ nastaviteľné

§ funkcia PRINT

§ funkcia TARA

§ aut. otváranie komory UYA 2.4Y

§ funkcia ALARM

§ grafické zobrazenie polohy

§ programovateľné tolerancie

§ aktualizácia programov

§ export nameraných údajov

§ export/import databáz

§ export/import nastavení

§ výmena dát medzi váhami

§ Ethernet

§ RS 232

§ USB x 2

§ vstup /  výstup x 4

Popis produktu

Mikrováhy využívajú najnovšiu ovládaciu a indikačnú jednotku „4Y“ s dotykovou farebnou obrazovkou, ktorá zabezpečuje multifunkčnosť váh a príjemnú a intuitívnu obsluhu. Váhy majú automatickú internú kalibráciu so zabudovaným servomotoricky ovládaným kalibračným závažím. Váhy sú vždy pripravené k presnému váženiu pomocou funkcie samokalibrácia, ktorá sa samočinne vykoná pri zmene teploty, alebo dosiahnutí nastaveného časového intervalu. Váhy je možné pripojiť do siete a k periférnym zariadeniam ako k počítaču, tlačiarni, prídavnému displeju alebo USB klúču. Výstupný záznam ktorý zodpovedá požiadavkám GLP je možné konfigurovať podľa požiadaviek užívateľa a taktiež je možné editovať tlačený text.

 UYA4Yjedna

 sedeokno

     MYA 4Y 

v automatické  bezdotykové otváranie pracovnej komory 

v pracovná komora Ø 90 x 90 mm

v ochrana proti rušeniu elektrostatickým nábojom

v automatická interná kalibrácia, 

v samokalibrácia vzhľadom na teplotu a čas

v dotyková  5,7“ farebná obrazovka,

v infračervené bezdotykové snímače,

v elektronická libela so zobrazením, tarovanie v celom rozsahu,

v intuitívne ovládanie, váženie v % , počítanie kusov,

v identifikácia vzoriek alfanumericky na displeji,

v pamäť nameraných údajov,  

v štatistika, priemer, suma, min., max. rozptyl,

v korekcia na vztlak vzduchu,

v sériové rozhranie 2xRS 232C, 2xUSB, Ethernet, WiFi

v výstup na prídavný displej,

v hodiny reálneho času, dátum,

v editovateľné výstupy zodpovedajúce GLP,

 

Typ

Kalibrácia

Max

Dielik [d]

Reprodukcia

Linearita

Ustálenie

Miska

Ceník

Aktuálne

Aktuálne

košík

g

μg

μg

μg

sekunda

mm

bez DPH

bez DPH

s DPH

 MYA 2.4Y

ZnakM 

AutoCal

2,1 g

1 μg

0,5-1 μg*

3 μg

8 s

Ø 16 mm

8 980 €

7 500 €

9 000 €

 MYA 5.4Y

ZnakM 

AutoCal

5,1 g

1 μg

1-1,6 μg*

5 μg

8 s

Ø 26 mm

10 100 €

8 420 €

10 104 €

 MYA 6.4Y

ZnakM 

AutoCal

6 g

1 μg

1-1,6 μg*

5 μg

8 s

Ø 26 mm

11 240 €

9 380 €

11 256 €

 MYA 11.4Y

ZnakM 

AutoCal

11 g

1 μg

1,2-2,5 μg*

6 μg

10 s

Ø 26 mm

11 890 €

9 910 €

11 892 €

 MYA 21.4Y

ZnakM 

AutoCal

21 g

1 μg

1,2-3 μg*

7 μg

10 s

Ø 26 mm

13 400 €

11 180 €

13 416 €

 MYA 31.4Y

ZnakM 

AutoCal

31 g

1 μg

1-5 μg*

8 μg

10 s

Ø 26 mm

14 320 €

11 950 €

14 340 €

 MYA 52.4Y

ZnakM 

AutoCal

52 g

1 μg

2-10 μg*

10 μg

10 s

Ø 26 mm

19 320 €

16 120 €

19 344 €

  MYA

  0,8/3,4Y**

ZnakM  

AutoCal

0,8 g

3 g

1 μg

10 μg

1 μg

4,1 μg

3 μg

8 μg

8 s

Ø 16 mm

Ø 60 mm

9 980 €

7 500 €

9 000 €

 MYA

 11/52.4Y**

ZnakM  

AutoCal

11 g

52 g

1 μg

10 μg

2-2,5 μg*

3-10 μg*

10 μg

30 μg

10 s

Ø 26 mm

Ø 40 mm

13 400 €

11 180 €

13 416 €

 MYA

 21/52.4Y**

ZnakM  

AutoCal

21 g

52 g

1 μg

10 μg

2-3 μg*

5-10 μg*

10 μg

30 μg

10 s

Ø 26 mm

Ø 40 mm

14 320 €

11 950 €

14 340 €

Bezkáblové prepojenie jednotky s obrazovkou k vážiacej jednotke - len nové váhy

300 €

300 €

360 €

*  Reprodukcia závisí na hmotnosti váženej vzorky – viac informácií v prospekte na stiahnutie alebo na vyžiadanie

** Mikrováha   s doplnkovou špeciálnou miskou na váženie filtrov

Váhy označené ZnakM sa dodávajú ako metrologicky overené cez EU vyhlásenie o zhode s ktorým je možné váhy ihneď po dodaní používať ako určené meradlo.

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image