IRDAsnimace

Elnibela 

PrenosUdajov 

 Pripojitelnost2

Infračervené snímače

Elektronická libela

Výmena údajov a dát

Komunikačné rozhranie

§ bezdotykové

§ nastaviteľné

§ funkcia PRINT

§ funkcia TARA

§ aut. otváranie komory UYA 2.4Y

§ funkcia ALARM

§ grafické zobrazenie polohy

§ programovateľné tolerancie

§ aktualizácia programov

§ export nameraných údajov

§ export/import databáz

§ export/import nastavení

§ výmena dát medzi váhami

§ Ethernet

§ RS 232

§ USB x 2

§ vstup /  výstup x 4

Popis produktu

Mikrováhy určené na váženie, kalibráciu mikropipiet a na váženie filtrov. Mikrováhy s najnovšiu ovládaciu a indikačnú jednotku „4Y“ s dotykovou farebnou obrazovkou, ktorá zabezpečuje multifunkčnosť váh a príjemnú a intuitívnu obsluhu. Váhy majú automatickú internú kalibráciu so zabudovaným servomotoricky ovládaným kalibračným závažím. Váhy sú vždy pripravené k presnému váženiu pomocou funkcie samokalibrácia, ktorá sa samočinne vykoná pri zmene teploty, alebo dosiahnutí nastaveného časového intervalu. Váhy je možné pripojiť do siete a k periférnym zariadeniam ako k počítaču, tlačiarni, prídavnému displeju alebo USB klúču. Výstupný záznam ktorý zodpovedá požiadavkám GLP je možné konfigurovať podľa požiadaviek užívateľa a taktiež je možné editovať tlačený text.

 MYAPFFINAL

sedeokno

MYA 21.4Y.P 

vmikrováhy určené na váženie a kalibráciu mikropipiet

vautomatické  bezdotykové otváranie prac. komory ,

vpracovná komora Ø 90 x 90 mm

všpeciálne príslušenstvo s nádobkou na kalibráciu mikropipet

vochrana proti rušeniu elektrostatickým nábojom

vautomatická interná kalibrácia, 

vsamokalibrácia vzhľadom na teplotu a čas

vdotyková  5,7“ farebná obrazovka,

vinfračervené bezdotykové snímače,

velektronická libela so zobrazením, tarovanie v celom rozsahu,

vintuitívne ovládanie, váženie v % , počítanie kusov,

videntifikácia vzoriek alfanumericky na displeji,

vpamäť nameraných údajov,  

vštatistika, priemer, suma, min., max. rozptyl,

vkorekcia na vztlak vzduchu,

vsériové rozhranie 2xRS 232C, 2xUSB, Ethernet, WiFi

vvýstup na prídavný displej,MYAPF4

vhodiny reálneho času, dátum,

veditovateľné výstupy zodpovedajúce GLP,

MYA 2.4Y.F / F1 

všpeciálna kovová  komora na váženie filtrov

vmožnosť bežného váženia

MYAPF5

vpracovná komora   F    Ø 118 x 35 mm

vpracovná komora   F1  Ø 168 x 35 mm

vmanuálne otváranie pracovnej komory

vostatné funkcie ako MYA.4Y

 

Typ

Kalibrácia

Max

Odčítanie [d]

Over. d. [e]

Min.

[mg]

Reprodukcia

Linearita

Ustálenie

Miska

Cenník cena

Aktuálna cena

Aktuálna cena

Košík

g

g

g

g

s

mm x mm

bez DPH

bez DPH

s DPH

 MYA 21.4Y.P

ZnakM 

AutoCal

21 g

1 μg

1 mg

0,1

1,5-3 μg*

7 μg

10 s

Ø 26 mm

14510 €

11500 €

13800 €

shoping cart png image 55406 

 MYA 5.4Y.F**

ZnakM 

AutoCal

5,1 g

1 μg

1 mg

0,1

1-1,6 μg*

5 μg

8 s

Ø 26 mm

Ø 10 cm

10090 €

8420 €

10104 €

shoping cart png image 55406 

 MYA 5.4Y.F1

ZnakM 

AutoCal

5,1 g

1 μg

1 mg

0,1

1-1,6 μg*

5 μg

8 s

Ø 26 mm

Ø 16 cm

13540 €

11290 €

13548 €

shoping cart png image 55406 

Bezdrôtové pripojenie jednotky s obrazovkou k vážiacej jednotke - len nové váhy

*  Reprodukcia závisí na hmotnosti váženej vzorky – viac informácií v prospekte na stiahnutie alebo na vyžiadanie

 

Cena:

V cene je zahrnutá doprava k zákazníkovi  a manuál. Váhy označené ZnakM  sú metrologicky overené cez EU vyhlásenie o zhode s ktorým je možné váhy ihneď po dodaní používať ako určené meradlo. Následné overenie je potrebné až po 2 rokoch.

Záruka:

Na váhy posktujeme záruku 2 roky

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image