IRDAsnimace

Elnibela 

PrenosUdajov 

 Pripojitelnost2

Infračervené snímače

Elektronická libela

Výmena údajov a dát

Komunikačné rozhranie

§ bezdotykové

§ nastaviteľné

§ funkcia PRINT

§ funkcia TARA

§ aut. otváranie komory UYA 2.4Y

§ funkcia ALARM

§ grafické zobrazenie polohy

§ programovateľné tolerancie

§ aktualizácia programov

§ export nameraných údajov

§ export/import databáz

§ export/import nastavení

§ výmena dát medzi váhami

§ Ethernet

§ RS 232

§ USB x 2

§ vstup /  výstup x 4

Popis produktu

Ultra Mikrováhy využívajú najnovšiu ovládaciu a indikačnú jednotku „4Y“ s dotykovou farebnou obrazovkou, ktorá zabezpečuje multifunkčnosť váh a príjemnú a intuitívnu obsluhu. Váhy majú automatickú internú kalibráciu so zabudovaným servomotoricky ovládaným kalibračným závažím. Váhy sú vždy pripravené k presnému váženiu pomocou funkcie samokalibrácia, ktorá sa samočinne vykoná pri zmene teploty, alebo dosiahnutí nastaveného časového intervalu. Váhy je možné pripojiť do siete a k periférnym zariadeniam ako k počítaču, tlačiarni, prídavnému displeju alebo USB klúču. Výstupný záznam ktorý zodpovedá požiadavkám GLP je možné konfigurovať podľa požiadaviek užívateľa a taktiež je možné editovať tlačený text.

 UYA4Yjeden

 sedeokno

     UYA 2.4Y 

v automatické  bezdotykové otváranie prac. komory UYA 2.4Y,

v pracovná komora Ø 90 x 90 mm

v ochrana proti rušeniu elektrostatickým nábojom

v automatická interná kalibrácia, 

v samokalibrácia vzhľadom na teplotu a čas

v dotyková  5,7“ farebná obrazovka,

v infračervené bezdotykové snímače,

v elektronická libela so zobrazením, tarovanie v celom rozsahu,

v intuitívne ovládanie, váženie v % , počítanie kusov,

v identifikácia vzoriek alfanumericky na displeji,

v pamäť nameraných údajov,  

v štatistika, priemer, suma, min., max. rozptyl,

v korekcia na vztlak vzduchu,

v sériové rozhranie 2xRS 232C, 2xUSB, Ethernet, WiFi

v výstup na prídavný displej,

v hodiny reálneho času, dátum,

v editovateľné výstupy zodpovedajúce GLP,

     UYA 2.4Y.F 

v špeciálna kovová  komora na váženie filtrov

v rozmer pracovnej komory Ø 118 x 35 mm

v manuálne otváranie pracovnej komory

v ostatné funkcie ako UYA 2.4Y

 

Typ

Kalibrácia

Max

Odčítanie [d]

Over. d. [e]

Min

Reprodukcia

Linearita

Ustálenie

Miska

Cenník cena

Aktuálna cena

Aktuálna cena

Košík

g

g

g

g

s

mm x mm

bez DPH

bez DPH

s DPH

UYA 2.4Y

ZnakM 

AutoCal

2,1

0,1

1 mg

10 μg

0,3 μg*

1,5 μg

10-20 s

Ø 16 mm

19900 €

16600 €

19920 €

shoping cart png image 55406 

UYA 2.4Y.F

ZnakM 

AutoCal

2,1

0,1

1 mg

10 μg

0,4 μg**

1,5 μg

10-20 s

 Ø 50 mm

23900 €

23900 €

28680 €

shoping cart png image 55406 

Bezdrôtové pripojenie jednotky s obrazovkou k vážiacej jednotke - len nové váhy

*  0,3 μg do 0,20 g;   0,6 μg do 2 g;      ** 0,4 μg do 0,2g; 0,6 μg do 2 g 

 

Cena:

V cene je zahrnutá doprava k zákazníkovi  a manuál. Váhy označené ZnakM sú metrologicky overené cez EU vyhlásenie o zhode s ktorým je možné váhy ihneď po dodaní používať ako určené meradlo. Následné overenie je potrebné až po 2 rokoch.

Záruka:

Na váhy posktujeme záruku 2 roky

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image