Mikrováhy   XA 4Y.M                                                                                                                                                                                                       profesional level 

IRDAsnimace

Elnibela

PrenosUdajov


 Pripojitelnost2

Infračervené snímače

Elektronická libela

Výmena údajov a dát

Komunikačné rozhranie

§ bezdotykové

§ nastaviteľné

§ funkcia PRINT

§ funkcia TARA

§ aut. otváranie dvier XA 4Y.M.A

§ funkcia ALARM

§ grafické zobrazenie polohy

§ programovateľné tolerancie

§ aktualizácia programov

§ export nameraných údajov

§ export/import databáz

§ export/import nastavení

§ výmena dát medzi váhami

§ Ethernet

§ RS 232

§ USB x 2

§ vstup / výstup x 4

§ WiFi

Popis produktu

Mikrováhy využívajú najnovšiu ovládaciu a indikačnú jednotku „4Y“ s dotykovou farebnou obrazovkou, ktorá zabezpečuje multifunkčnosť váh a príjemnú a intuitívnu obsluhu. Váhy majú automatickú internú kalibráciu so zabudovaným servomotoricky ovládaným kalibračným závažím. Váhy sú vždy pripravené k presnému váženiu pomocou funkcie samokalibrácia, ktorá sa samočinne vykoná pri zmene teploty, alebo dosiahnutí nastaveného časového intervalu. Váhy je možné pripojiť do siete a k periférnym zariadeniam ako k počítaču, tlačiarni, prídavnému displeju alebo USB klúču. Výstupný záznam ktorý zodpovedá požiadavkám GLP je možné konfigurovať podľa požiadaviek užívateľa a taktiež je možné editovať tlačený text.

                                        xa4mtext 3

 

XA 4Y.M 

v pracovná komora s tromi posuvnými dvierkami

v automatická interná kalibrácia, 

v samokalibrácia vzhľadom na teplotu a čas

v dotyková  5,7“ farebná obrazovka,

v infračervené bezdotykové snímače,

v elektronická libela so zobrazením, tarovanie v celom rozsahu,

v intuitívne ovládanie, váženie v % , počítanie kusov,

v identifikácia vzoriek alfanumericky na displeji,

v pamäť nameraných údajov,  

v štatistika, priemer, suma, min., max. rozptyl,

v korekcia na vztlak vzduchu,

v sériové rozhranie 2xRS 232C, 2xUSB, Ethernet, WiFi

v výstup na prídavný displej,

v hodiny reálneho času, dátum,

v editovateľné výstupy zodpovedajúce GLP,

XA 4Y.M.A 

v ako XA 4Y.M ale s automatickým motorizovaným  otváraním

xa4mtext 4

 dvierok vážiacej komory    

  

                           

 

 

 

 

Typ

Kalibrácia

Max

Dielik [d]

Reprodukcia

Linearita

Ustálenie

Miska

Ceník

Aktuálne

Aktuálne

košík

g

μg

μg

μg

sekunda

mm

bez DPH

bez DPH

s DPH

XA 6.4Y.M

ZnakM 

AutoCal

6,1

1

1,5-2,5 μg*

7

3,5

Ø 30

7 300 €

6 100 €

7 320 €

XA 6.4Y.M.A

ZnakM 

AutoCal

6,1

1

1,5-2,5 μg*

7

3,5

Ø 30

8 060 €

6 730 €

8 076 €

XA

6/21.4Y.M

ZnakM 

AutoCal

6

21

1

2

1,5-2,5 μg*

3,5 μg

9

3,5

Ø 50

11 150 €

9 300 €

11 160 €

XA

6/21.4Y.M.A

ZnakM 

AutoCal

6

21

1

2

1,5-2,5 μg*

3,5 μg

9

3,5

Ø 50

12 300 €

10 260 €

12 312 €

XA 21.4Y.M

ZnakM

AutoCal

21

2

2 μg-3,5 μg*

9

3,5

Ø 50

9 700 €

9 090 €

10 908 €

XA 21.4Y.M.A

ZnakM 

AutoCal

21

2

2 μg-3,5 μg*

9

3,5

Ø 50

10 700 €

8 930 €

10 716 €

XA

21/51.4Y.M

ZnakM 

AutoCal

21

51

2

5

3 μg-4 μg*

6 μg

20

3,5

Ø 50

11 910 €

9 940 €

11 928 €

XA

21/51.4Y.M.A

ZnakM 

AutoCal

21

51

2

5

3 μg-4 μg*

6 μg

20

3,5

Ø 50

13 150 €

10 970 €

13 164 €

XA 51.4Y.M

ZnakM 

AutoCal

51

5

4-6 μg*

20

3,5

Ø 50

10 360 €

8 640 €

10 368 €

XA 51.4Y.M.A

ZnakM 

AutoCal

51

5

4-6 μg*

20

3,5

Ø 50

7 300 €

6 100 €

7 320 €

Bezkáblové prepojenie jednotky s obrazovkou k vážiacej jednotke - len nové váhy

300 €

300 €

360 €

*   Reprodukcia  závisí na hmotnosti váženej vzorky – viac informácií v prospekte na stiahnutie alebo na vyžiadanie

Váhy označené ZnakM sa dodávajú ako metrologicky overené cez EU vyhlásenie o zhode s ktorým je možné váhy ihneď po dodaní používať ako určené meradlo.

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image