IrdaSnimacePresnevahy2

PrenosUdajov 

Pripojitelnost2

Infračervené snímače

Výmena údajov a dát

Komunikačné rozhranie

§ bezdotykové

§ nastaviteľné

§ funkcia PRINT

§ funkcia TARA

§ aktualizácia programov

§ export nameraných údajov

§ export/import databáz

§ export/import nastavení

§ výmena dát medzi váhami

§ Ethernet

§ RS 232 x 2

§ USB-A, USB-B

§ WiF

Popis produktu

Precízne váhy s vysokou váživosťou využívajúce najnovšiu technológiu s RADWAG MonoBLOCK a indikátor PUE C32., Základnou charakteristikou váh je veľká vážiaca plošinaje, vysoká presnosť, opakovateľnosť, stabilita a odolnosť. Rozšírená alfanumerická klávesnica  a 5" dotyková grafická farebná obrazovka umožňuje skutočne nadštandardnú, intuitívnu obsluhu. Možnosť  vytvárať indikačných okienok a tlačidiel spolu s rozšírenou numericou klávesnicou zjednodušuje, uľahčuje a sprehladňuje obsluhu.  Označenie meranej vzorky napísaním jej kódu alebo mena. Možnosť  automaticky ukladať namerané údaje,  ich  prehliadanie priamo vo váhe alebo ich export cez USB klúč, ostatné rozhrania a spracovanie  cez Excel v PC, robí  z váh  nástroj  na  účinnú  kontrolu  vo  vývoji,  výrobe  alebo  pri  balení  tovarov. Váha  je  vybavená aj  dvojicou  infračervených  snímačov  pre  bezdotykovú  obsluhu. Vysoká presnosť, jednoduchá obsluha, úžasné možnosti.

 pmc32 4

sedeokno

PM C32

v Radwag MonoBLOCK

v odolná konštrukcia s ochranou proti preťaženiu

v dotyková  farebná obrazovka pre intuitívnu obsluhu

v klávesy na obrazovke pre identifikáciu vzorky

v rozšírená alf numerická klávesnica

v dvojica infra-senzorov pre bezdotykovú obsluhu

v automat. interná kalibrácia so zabudovaným závažím

v možná samokalibrácia so zmenou teploty alebo času

v voliteľné jednotky hmotnosti  g, mg, kg, karát

v tarovanie v celom rozsahu, možnosť spodného váženia

v funkcia dovažovania, plnenia, počítanie kusov, sumácia

v percentuálne váženie, váženie živočíchov, štatistika

v meranie hustoty tuhých látok a kvapalín

v pamäť nameraných výsledkov  500 000 záznamov

v záznam: dátum, čas, operátor, tovar, hmotnosť, tara,

v produkt, zákazník, obal, 3 voliteľné premenné

v export/import meraní a databáz na USB klúč

v merania je možné spracovať v PC ako excel. súbor

v ostatné databázy je možné preniesť medzi váhami

v databáza  užívateľov-100, tovarov-5000, vážení -10 000

v databáza  obalov–100, klientov–100, receptúr–100

v reporty: receptúr–200, hustoty–500, kal. pipiet-500

v 2x RS 232C, USB A, USB B, Ethernet, WiFi

v možnosť  externých  tlačidiel, pedálov, displeja, skeneru

v napájanie cez  sieťový adaptér  220 V 50 Hz AC/ 12VDC

v doplnkovo zo záložného akumul. adaptéra ZR-02

v napájanie zo sieťového adaptéra

v zodpovedá požiadavkám CFR21

 

 

Typ

Kalibrácia

Max

Odčítanie [d]

Over. d. [e]

Min

Reprodukcia

Linearita

Ustálenie

Miska

Cenník cena

Aktuálna cena

Aktuálna cena

Košík

g

g

g

g

s

mm x mm

bez DPH

Bez DPH

s DPH

PM 10.C32

AutoCal

10,1 kg

0,01

0,01

0,03

3

347x259

1940 €

1630 €

1956 €

 shoping cart png image 55406

PM 15.C32

AutoCal

15,1 kg

0,01

0,015

0,03

3

347x259

2950 €

2460 €

2952 €

 shoping cart png image 55406

PM 35.C32

AutoCal

35,1 kg

0,1

0,1

0,3

3

347x259

1880 €

1570 €

1884 €

 shoping cart png image 55406

PM 50.C32

AutoCal

50,1 kg

0,1

0,15

0,3

3

347x259

2950 €

2460 €

2952 €

 shoping cart png image 55406

PM 60.5.C32

AutoCal

60,1 kg

0,5

0,25

1,5

3

500x400

3650 €

3050 €

3660 €

 shoping cart png image 55406

PM 60.1.C32

AutoCal

60,1 kg

1

0,8

3

3

500x400

3450 €

2880 €

3456 €

 shoping cart png image 55406

Príplatok za WIFI  (len u nových váh,  nie je možné sa dodatočne dorobiť)

 

Cena:

V cene je zahrnutá doprava k zákazníkovi  a manuál.

Záruka:

Na váhy posktujeme záruku 2 roky

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image