IRDAsnimace

Elnibela

PrenosUdajov

Pripojitelnost2

Infračervené snímače

Elektronická libela

Výmena údajov a dát

Komunikačné rozhranie

§ bezdotykové

§ nastaviteľné

§ funkcia PRINT

§ funkcia TARA

§ funkcia ALARM

§ grafické zobrazenie polohy

§ programovateľné tolerancie

§ aktualizácia programov

§ export nameraných údajov

§ export/import databáz

§ export/import nastavení

§ výmena dát medzi váhami

§ Ethernet

§ RS 232

§ USB x 2

§ vstup /  výstup x 4

Popis produktu

PROFESIONÁLNE PRECÍZNE VÁHY S NAJNOVŠOU OVLÁDACOU A INDIKAČNOU JEDNOTKOU „4Y“ S DOTYKOVOU FAREBNOU OBRAZOVKOU, KTORÁ ZABEZPEČUJE MULTIFUNKČNOSŤ VÁH A PRÍJEMNÚ A INTUITÍVNU OBSLUHU. VÁHY MAJÚ AUTOMATICKÚ INTERNÚ KALIBRÁCIU SO ZABUDOVANOU SERVOMOTORICKY OVLÁDANOU DVOJICOU KALIBRAČNÝCH ZÁVAŽÍ. VÁHY SÚ VŽDY PRIPRAVENÉ K PRESNÉMU VÁŽENIU POMOCOU FUNKCIE SAMOKALIBRÁCIA, KTORÁ SA SAMOČINNE VYKONÁ PRI ZMENE TEPLOTY, ALEBO DOSIAHNUTÍ NASTAVENÉHO ČASOVÉHO INTERVALU. VÁHY JE MOŽNÉ PRIPOJIŤ DO SIETE A K PERIFÉRNYM ZARIADENIAM AKO K POČÍTAČU, TLAČIARNI, PRÍDAVNÉMU DISPLEJU ALEBO USB KLÚČU. VÝSTUPNÝ ZÁZNAM ZODPOVEDÁ GLP.

 pm4y 4

sedeokno

PM 4Y  PM

§ Radwag MonoBLOCK

§ odolná konštrukcia s ochranou proti preťaženiu

§ dotyková  farebná obrazovka pre intuitívnu obsluhu

§ klávesy na obrazovke pre identifikáciu vzorky

§ dvojica infra-senzorov pre bezdotykovú obsluhu

§ automat. interná kalibrácia so zabudovaným závažím

§ možná samokalibrácia so zmenou teploty alebo času

§ voliteľné jednotky hmotnosti  g, mg, kg, karát

§ tarovanie v celom rozsahu, možnosť spodného váženia

§ funkcia dovažovania, plnenia, počítanie kusov, sumácia

§ percentuálne váženie, váženie živočíchov, štatistika

§ meranie hustoty tuhých látok a kvapalín

§ pamäť nameraných výsledkov  500 000 záznamov

§ záznam: dátum, čas, operátor, tovar, hmotnosť, tara,

§ produkt, zákazník, obal, 3 voliteľné premenné

§ export/import meraní a databáz na USB klúč

§ merania je možné spracovať v PC ako excel. súbor

§ ostatné databázy je možné preniesť medzi váhami

§ databáza  užívateľov-100, tovarov-5000, vážení -10 000

§ databáza  obalov–100, klientov–100, receptúr–100

§ reporty: receptúr–200, hustoty–500, kal. pipiet-500

§ RS 232C, 2xUSB A, Ethernet, WiFi, 4xVstup/4xVýstup (digital)

§ možnosť  externých  tlačidiel, pedálov, displeja, skeneru

§ napájanie cez  sieťový adaptér  220 V 50 Hz AC/ 12VDC

§ doplnkovo zo záložného akumul. adaptéra ZR-02

§ zodpovedá požiadavkám CFR21

 

Typ

Kalibrácia

Max

Odčítanie [d]

Over. d. [e]

Min

Reprodukcia

Linearita

Ustálenie

Miska

Cenník cena

Aktuálna cena

Aktuálna cena

Košík

g

g

g

g

s

mm x mm

bez DPH

Bez DPH

s DPH

PM 10.4Y

AutoCal

10,1 kg

0,01 g

0,01 g

0,03 g

3 s

347x259mm

2920 €

2920 €

3504 €

 shoping cart png image 55406

PM 15.4Y

AutoCal

15,1 kg

0,01 g

0,015 g

0,03 g

3 s

347x259mm

3920 €

3920 €

4704 €

 shoping cart png image 55406

PM 35.4Y

AutoCal

35,1 kg

0,1 g

0,1 g

0,3 g

3 s

347x259mm

2840 €

2840 €

3408 €

 shoping cart png image 55406

PM 50.4Y

AutoCal

50.1 kg

0,1 g

0,15 g

0,3 g

3 s

347x259mm

3920 €

3920 €

4704 €

 shoping cart png image 55406

PM 60.05.4Y

AutoCal

60,1 kg

0,5 g

0,25 g

1,5 g

3 s

500x400mm

4620 €

4620 €

5544 €

 shoping cart png image 55406

PM 60.1.4Y

AutoCal

60,1 kg

1 g

0,8 g

3 g

3 s

500x400mm

4420 €

4420 €

5304 €

 shoping cart png image 55406

Bezdrôtové pripojenie jednotky s obrazovkou k vážiacej jednotke - len nové váhy

 

Cena:

V cene je zahrnutá doprava k zákazníkovi  a manuál.

Záruka:

Na váhy posktujeme záruku 2 roky

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image