IRDAsnimace

Elnibela

PrenosUdajov 

Pripojitelnost2

Infračervené snímače

Elektronická libela

Výmena údajov a dát

Komunikačné rozhranie

§ bezdotykové

§ nastaviteľné

§ funkcia PRINT

§ funkcia TARA

§ funkcia ALARM

§ grafické zobrazenie polohy

§ programovateľné tolerancie

§ aktualizácia programov

§ export nameraných údajov

§ export/import databáz

§ export/import nastavení

§ výmena dát medzi váhami

§ Ethernet

§ RS 232

§ USB x 2

§ vstup /  výstup x 4

Popis produktu

PROFESIONÁLNE PRECÍZNE VÁHY S NAJNOVŠOU OVLÁDACOU A INDIKAČNOU JEDNOTKOU „4Y“ S DOTYKOVOU FAREBNOU OBRAZOVKOU, KTORÁ ZABEZPEČUJE MULTIFUNKČNOSŤ VÁH A PRÍJEMNÚ A INTUITÍVNU OBSLUHU. VÁHY MAJÚ AUTOMATICKÚ INTERNÚ KALIBRÁCIU SO ZABUDOVANOU SERVOMOTORICKY OVLÁDANOU DVOJICOU KALIBRAČNÝCH ZÁVAŽÍ. VÁHY SÚ VŽDY PRIPRAVENÉ K PRESNÉMU VÁŽENIU POMOCOU FUNKCIE SAMOKALIBRÁCIA, KTORÁ SA SAMOČINNE VYKONÁ PRI ZMENE TEPLOTY, ALEBO DOSIAHNUTÍ NASTAVENÉHO ČASOVÉHO INTERVALU. VÁHY JE MOŽNÉ PRIPOJIŤ DO SIETE A K PERIFÉRNYM ZARIADENIAM AKO K POČÍTAČU, TLAČIARNI, PRÍDAVNÉMU DISPLEJU ALEBO USB KLÚČU. VÝSTUPNÝ ZÁZNAM ZODPOVEDÁ GLP.

 ps3y 6

sedeoknoPSY.3Y

vveľký vážiaci priestor s veľkou miskou,

vdotyková 5,7“ farebná obrazovka, oddeliteľný na kábli

vinfračervené bezdotykové snímače,

velektronická libela so zobrazením,

vautomatická interná kalibrácia,

vsamokalibrácia vzhľadom na teplotu a čas,

vtarovanie v celom rozsahu,

vintuitívne ovládanie,

vváženie v % , počítanie kusov, váženie pri dolievaní, 

vštatistika, priemer, suma, min., max. rozptyl,

vdatabázy, pamäť,

vspodné váženie, meranie hustoty,

vkorekcia na vztlak vzduchu,

vsériové rozhranie RS 232C, 2xUSB, Ethernet,

vhodiny reálneho času, dátum,

vvýstupy zodpovedajúce GLP, 

 

ps3y 7

 

Typ

Kalibrácia

Max

Odčítanie [d]

Over. d. [e]

Min

Reprodukcia

Linearita

Ustálenie

Miska

Cenník cena

Aktuálna cena

Aktuálna cena

Košík

g

g

g

g

g

g

s

mm x mm

bez DPH

Bez DPH

s DPH

PS 450.3Y

ZnakM

AutoCal

450 g

0,001 g

0,01 g

0,05 g

0,001 g

0,002 g

2 s

128x128mm

1610 €

1610 €

1932 €

 shoping cart png image 55406

PS 600.3Y

ZnakM

AutoCal

600 g

0,001 g

0,01 g

0,05 g

0,001 g

0,002 g

2 s

128x128mm

1640 €

1640 €

1968 €

 shoping cart png image 55406

PS 750.3Y

ZnakM

AutoCal

750 g

0,001 g

0,01 g

0,05 g

0,0015 g

0,003 g

2 s

128x128mm

1700 €

1700 €

2040 €

 shoping cart png image 55406

PS 1000.3Y

ZnakM

AutoCal

1000 g

0,001 g

0,01 g

0,05 g

0,0015 g

0,003 g

2 s

128x128mm

1820 €

1820 €

2184 €

 shoping cart png image 55406

PS 200/

2000.3Y

ZnakM

AutoCal

200 g

2000 g

0,001g

0,01g

0,01 g

0,1 g

0,05 g

0,5 g

0,001 g

0,01 g

0,002 g

0,01 g

2 s

1,5 s

128x128mm

1700 €

1700 €

2040 €

 shoping cart png image 55406

Príplatok za priehladný 3 dverový kryt s posuvnými dvierkami  u váhy  0,001g, výška 153 mm   (miska 128x128mm)

Príplatok za priehladný 3 dverový kryt s posuvnými dvierkami  u váhy  0,001g, výška  264 mm  (miska 128x128mm)

PS 1500.3Y

ZnakM

AutoCal

1500 g

0,01 g

0,1 g

0,5 g

0,01 g

0,02 g

1,5 s

195x195mm

1460 €

1460 €

1752 €

 shoping cart png image 55406

PS 2500.3Y

ZnakM

AutoCal

2500 g

0,01 g

0,1 g

0,5 g

0,01 g

0,02 g

1,5 s

195x195mm

1610 €

1610 €

1932 €

 shoping cart png image 55406

PS 4500.3Y

ZnakM

AutoCal

4500 g

0,01 g

0,1 g

0,5 g

0,01 g

0,02 g

1,5 s

195x195mm

1700 €

1700 €

2040 €

 shoping cart png image 55406

PS 6000.3Y

ZnakM

AutoCal

6000 g

0,01 g

0,1 g

0,5 g

0,015 g

0,02 g

1,5 s

195x195mm

1820 €

1820 €

2184 €

 shoping cart png image 55406

PS 6100.3Y

AutoCal

6100 g

0,01 g

0,01 g

0,02 g

1,5 s

195x195mm

2400 €

2400 €

2880 €

 shoping cart png image 55406

PS 8100.3Y

AutoCal

8100 g

0,01 g

0,012 g

0,02 g

1,5 s

195x195mm

2600 €

2600 €

3120 €

 shoping cart png image 55406

PS 10100.3Y

AutoCal

10100 g

0,01 g

0,015 g

0,02 g

1,5 s

195x195mm

3000 €

3000 €

3600 €

 shoping cart png image 55406

Bezdrôtové pripojenie jednotky s obrazovkou k vážiacej jednotke - len nové váhy

 

Cena:

V cene je zahrnutá doprava k zákazníkovi  a manuál. Váhy označené ZnakM sú metrologicky overené cez EU vyhlásenie o zhode s ktorým je možné váhy ihneď po dodaní používať ako určené meradlo. Následné overenie je potrebné až po 2 rokoch.

Záruka:

Na váhy posktujeme záruku 2 roky

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image