psx2 6

 psx2 3

psx2 4 

PS.X2 s indikáciou 0,001g

PS.X2 s indikáciou 0,01g

 PS 6100.X2 – PS 10100.X2

§ antikorová miska 128x128mm

§ skleneny protiprievanový kryt

§ voliteľné skrine s dverami 153 a 220 mm

§ antikor. miska 198x198mm

§ štandardné vyhotovenie

§ antikor. miska 198x198mm

§ ochranný kryt, jednoduché čistenie

§ ochrana proti nárazom – 4 kroková

Popis produktu

PRECÍZNE VÁHY S VYUŽITÍM NAJNOVŠĆH TECHNOLÓGIÍ, KTORÉ  Z  NICH  UROBILI  VÝBORNÝ  PRACOVNÝ NÁSTROJ.  DOTYKOVÁ KLÁVESNICA  A VEĽKÁ DOTYKOVÁ GRAFICKÁ FAREBNÁ OBRAZOVKA UMOŽŇUJE SKUTOČNE NADŠTANDARDNÚ, INTUITÍVNU OBSLUHU. MOŽNOSŤ DEFINOVANIA, VYTVÁRANIA INDIKAČNÝCH OKIENOK A TLAČIDIEL NESKUTOČNE ZJEDNODUŠUJE, UĽAHČUJE A SPREHLADŇUJE OBSLUHU.  OZNAČENIE MERANEJ VZORKY NAPÍSANÍM JEJ KÓDU ALEBO MENA. MOŽNOSŤ  AUTOMATICKY UKLADAŤ NAMERANÉ ÚDAJE, PREHLIADAŤ ICH PRIAMO VO VÁHE ALEBO EXPORTOVAŤ CEZ USB KLÚČ A SPRACOVAŤ CEZ EXCEL V PC, ROBÍ  Z VÁH  NÁSTROJ  NA  ÚČINNÚ  KONTROLU  VO  VÝVOJI,  VO VÝROBNOM  PROCESE  ALEBO  PRI  BALENÍ  TOVAROV. VÁHA  JE  VYBAVENÁ  AJ  DVOJICOU  BEZDOTYKOVÝCH INFRAČERVENÝCH  SNÍMAČOV  PRE  BEZDOTYKOVÚ  OBSLUHU. 

§  dotyková  5" farebná obrazovka pre intuitívnu obsluhu

§  klávesy na obrazovke pre identifikáciu vzorky

§  dvojica infra-senzorov pre bezdotykovú obsluhu

§  automat. interná kalibrácia so zabudovaným závažím

§  možná samokalibrácia so zmenou teploty alebo času

§  tarovanie v celom rozsahu, možnosť spodného váženia

§  funkcia dovažovania, plnenia, počítanie kusov, sumácia

§  percentuálne váženie, váženie živočíchov, štatistika

§  meranie hustoty tuhých látok a kvapalín

§  pamäť nameraných výsledkov  500 000 záznamov

§  záznam: dátum, čas, operátor, tovar, hmotnosť, tara,

§  produkt, zákazník, obal, 3 voliteľné premenné

§  export/import meraní a databáz na USB klúč

§  merania je možné spracovať v PC ako excel. súbor

§  ostatné databázy je možné preniesť medzi váhami

§  databáza  užívateľov-100, tovarov-5000, vážení -10 000

§  databáza  obalov–100, klientov–100, receptúr–100

§  reporty: receptúr–200, hustoty–500, kal. pipiet-500

§  2x RS 232C, 1xUSB A, 1xUSB B, Ethernet, ( WIFI)

§  možnosť  externých  tlačidiel, pedálov, displeja, skeneru

§  napájanie cez  sieťový adaptér  220 V 50 Hz AC/ 12VDC

§  doplnkovo zo záložného akumul. adaptéra ZR-02

 

Typ

Kalibrácia

Max

 Odčit.

Over.

Min

Reprod.

Linearita

Ustál.

Miska

Cenník

Aktuálne

Aktuálne

Košík

spôsob

[ g ]

"d" [ g ]

"e" [ g ]

[ g ]

[ g ]

[ g ]

sekunda

[ mm ]

bez DPH

bez DPH

s DPH

PS 210.X2

 ZnakM

AutoCal

210

0,001

0,01

0,02

0,001

0,002

2 s

128x128

910 €

810 €

972,00 €

PS 360.X2

 ZnakM

AutoCal

360

0,001

0,01

0,02

0,001

0,002

2 s

128x128

920 €

830 €

996,00 €

PS 600.X2

 ZnakM

AutoCal

600

0,001

0,01

0,02

0,001

0,002

2 s

128x128

930 €

840 €

1 008,00 €

PS 750.X2

 ZnakM

AutoCal

750

0,001

0,01

0,02

0,0015

0,003

2 s

128x128

940 €

850 €

1 020,00 €

PS 1000.X2

 ZnakM

AutoCal

1 000

0,001

0,01

0,02

0,0015

0,003

2 s

128x128

1 004 €

810 €

972,00 €

PS 3000.X2

ZnakM

AutoCal

3 000

0,001

0,0015

0,004

3 s

128x128

1 478 €

1 190 €

1 428,00 €

PS

200/2000.X2

 ZnakM

AutoCal

200

2 000

0,001

0,01

0,01

0,1

0,02

0,5

0,001

0,01

0,002

0,01

2 s

1,5 s

128x128

1 024 €

930 €

1 116,00 €

Príplatok za priehľadný 3 dverový kryt s posuvnými dvierkami  u váhy  0,001g, výška 153 mm   (miska 128x128mm)

52 €

52 €

62,40 €

Príplatok za priehľadný 3 dverový kryt s posuvnými dvierkami  u váhy  0,001g, výška  264 mm  (miska 128x128mm)

110 €

110 €

132,00 €

PS 2100.X2.M

 ZnakM

AutoCal

2100

0,01

0,1

0,5

0,008

0,02

1,5 s

195x195

926 €

840 €

1 008,00 €

PS 3500.X2.M

 ZnakM

AutoCal

3500

0,01

0,1

0,5

0,008

0,02

1,5 s

195x195

939 €

850 €

1 020,00 €

PS 4500.X2.M

 ZnakM

AutoCal

4500

0,01

0,1

0,5

0,008

0,02

1,5 s

195x195

949 €

860 €

1 032,00 €

PS 4500.X2.M

 ZnakM

AutoCal

4500

0,01

0,1

0,5

0,008

0,03

1,5 s

195x195

961 €

870 €

1 044,00 €

PS 6100.X2.M

 ZnakM

AutoCal

6100

0,01

0,1

0,5

0,008

0,03

1,5 s

195x195

1 037 €

940 €

1 128,00 €

PS 8100.X2.M

 ZnakM

AutoCal

8100

0,01

0,1

0,5

0,010

0,03

1,5 s

195x195

1 119 €

970 €

1 164,00 €

PS 10100.X2.M

AutoCal

10100

0,01

0,012

0,03

1,5 s

195x195

926 €

840 €

1 008,00 €

 ZnakM

Príplatok za metrologické overenie (EU vyhlásenie o zhode nahrádzajúce metrologické overenie)

20 €

20 €

24,00 €

Váhy označené ZnakM môžu byť za príplatok dodané ako metrologicky overené. (  EU vyhlásenie o zhode, váhy je možné ihneď po dodaní používať ako určené meradlo).

Na váhy platí záruka 2 roky

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image