psx2 6

 psx2 3

psx2 4 

PS.X2 s indikáciou 0,001g

PS.X2 s indikáciou 0,01g

 PS 6100.X2 – PS 10100.X2

§ antikorová miska 128x128mm

§ skleneny protiprievanový kryt

§ voliteľné skrine s dverami 153 a 220 mm

§ antikor. miska 198x198mm

§ štandardné vyhotovenie

§ antikor. miska 198x198mm

§ ochranný kryt, jednoduché čistenie

§ ochrana proti nárazom – 4 kroková

Popis produktu

PRECÍZNE VÁHY S VYUŽITÍM NAJNOVŠĆH TECHNOLÓGIÍ, KTORÉ  Z  NICH  UROBILI  VÝBORNÝ  PRACOVNÝ NÁSTROJ.  DOTYKOVÁ KLÁVESNICA  A VEĽKÁ DOTYKOVÁ GRAFICKÁ FAREBNÁ OBRAZOVKA UMOŽŇUJE SKUTOČNE NADŠTANDARDNÚ, INTUITÍVNU OBSLUHU. MOŽNOSŤ DEFINOVANIA, VYTVÁRANIA INDIKAČNÝCH OKIENOK A TLAČIDIEL NESKUTOČNE ZJEDNODUŠUJE, UĽAHČUJE A SPREHLADŇUJE OBSLUHU.  OZNAČENIE MERANEJ VZORKY NAPÍSANÍM JEJ KÓDU ALEBO MENA. MOŽNOSŤ  AUTOMATICKY UKLADAŤ NAMERANÉ ÚDAJE, PREHLIADAŤ ICH PRIAMO VO VÁHE ALEBO EXPORTOVAŤ CEZ USB KLÚČ A SPRACOVAŤ CEZ EXCEL V PC, ROBÍ  Z VÁH  NÁSTROJ  NA  ÚČINNÚ  KONTROLU  VO  VÝVOJI,  VO VÝROBNOM  PROCESE  ALEBO  PRI  BALENÍ  TOVAROV. VÁHA  JE  VYBAVENÁ  AJ  DVOJICOU  BEZDOTYKOVÝCH INFRAČERVENÝCH  SNÍMAČOV  PRE  BEZDOTYKOVÚ  OBSLUHU. 

§  dotyková  5" farebná obrazovka pre intuitívnu obsluhu

§  klávesy na obrazovke pre identifikáciu vzorky

§  dvojica infra-senzorov pre bezdotykovú obsluhu

§  automat. interná kalibrácia so zabudovaným závažím

§  možná samokalibrácia so zmenou teploty alebo času

§  tarovanie v celom rozsahu, možnosť spodného váženia

§  funkcia dovažovania, plnenia, počítanie kusov, sumácia

§  percentuálne váženie, váženie živočíchov, štatistika

§  meranie hustoty tuhých látok a kvapalín

§  pamäť nameraných výsledkov  500 000 záznamov

§  záznam: dátum, čas, operátor, tovar, hmotnosť, tara,

§  produkt, zákazník, obal, 3 voliteľné premenné

§  export/import meraní a databáz na USB klúč

§  merania je možné spracovať v PC ako excel. súbor

§  ostatné databázy je možné preniesť medzi váhami

§  databáza  užívateľov-100, tovarov-5000, vážení -10 000

§  databáza  obalov–100, klientov–100, receptúr–100

§  reporty: receptúr–200, hustoty–500, kal. pipiet-500

§  2x RS 232C, 1xUSB A, 1xUSB B, Ethernet, ( WIFI)

§  možnosť  externých  tlačidiel, pedálov, displeja, skeneru

§  napájanie cez  sieťový adaptér  220 V 50 Hz AC/ 12VDC

§  doplnkovo zo záložného akumul. adaptéra ZR-02

 

Typ

Kalibrácia

Max

Odčítanie [d]

Over. d. [e]

Min

Reprodukcia

Linearita

Ustálenie

Miska

Cenník cena

Aktuálna cena

Aktuálna cena

Košík

g

g

g

g

g

g

s

mm x mm

bez DPH

Bez DPH

s DPH

PS 210.X2

ZnakM

AutoCal

210

0,001

0,01

0,05

0,001

0,002

2 s

128x128

900 €

810 €

972 €

 shoping cart png image 55406

PS 360.X2

ZnakM

AutoCal

360

0,001

0,01

0,05

0,001

0,002

2 s

128x128

910 €

820 €

984 €

 shoping cart png image 55406

PS 600.X2

ZnakM

AutoCal

600

0,001

0,01

0,05

0,001

0,002

2 s

128x128

920 €

830 €

996 €

 shoping cart png image 55406

PS 750.X2

ZnakM

AutoCal

750

0,001

0,01

0,05

0,0015

0,003

2 s

128x128

930 €

780 €

936 €

 shoping cart png image 55406

PS 1000.X2

ZnakM

AutoCal

1 000

0,001

0,01

0,05

0,0015

0,003

2 s

128x128

1000 €

900 €

1080 €

 shoping cart png image 55406

PS

200/2000.X2

ZnakM

AutoCal

200

2 000

0,001

0,01

0,01

0,1

0,05

0,5

0,001

0,01

0,002

0,01

2 s

1,5 s

128x128

1020 €

770 €

924 €

 shoping cart png image 55406

Príplatok za priehladný 3 dverový kryt s posuvnými dvierkami  u váhy  0,001g, výška 153 mm   (miska 128x128mm)

 

Príplatok za priehladný 3 dverový kryt s posuvnými dvierkami  u váhy  0,001g, výška  264 mm  (miska 128x128mm)

 

PS 1200.X2

ZnakM

AutoCal

1200

0,01

0,1

0,5

0,01

0,02

1,5 s

195x195

900 €

810 €

972 €

 shoping cart png image 55406

PS 2100.X2

ZnakM

AutoCal

2100

0,01

0,1

0,5

0,01

0,02

1,5 s

195x195

910 €

820 €

984 €

 shoping cart png image 55406

PS 3500.X2

ZnakM

AutoCal

3500

0,01

0,1

0,5

0,01

0,02

1,5 s

195x195

920 €

830 €

996 €

 shoping cart png image 55406

PS 4500.X2

ZnakM

AutoCal

4500

0,01

0,1

0,5

0,01

0,02

1,5 s

195x195

930 €

780 €

936 €

 shoping cart png image 55406

PS 6000.X2

ZnakM

AutoCal

6000

0,01

0,1

0,5

0,015

0,03

1,5 s

195x195

900 €

900 €

1080 €

 shoping cart png image 55406

PS 6100.X2

AutoCal

6100

0,01

0,01

0,02

1,5 s

195x195

1050 €

950 €

1140 €

 shoping cart png image 55406

PS 8100.X2

AutoCal

8100

0,01

0,012

0,02

1,5 s

195x195

1130 €

1020 €

1224 €

 shoping cart png image 55406

PS 10100.X2

AutoCal

10100

0,01

0,015

0,02

1,5 s

195x195

1210 €

1090 €

1308 €

 shoping cart png image 55406

 

Váhy označené ZnakM sa dodávajú ako metrologicky overené. ( e = 10d,  EU vyhlásenie o zhode s ktorým je možné váhy ihneď po dodaní používať ako určené meradlo). Následné overenie je potrebné až po 2 rokoch.

Na váhy platí záruka 2 roky

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image