Presné váhy  WLC X2                                                                                                                                                                         advanced  level

 

radwag wlcx2 1

radwag wlcx2 2 radwag wlcx2 3

WLC 0.2.X2   d = 0,001g

WLC 0.6.X2   d = 0,01g

WLC xx.X2   d = 0,1g - 0,01g

§ antikorová miska  Ø 100 mm

§ sklená protiprievanová komora  h=153 mm

§ voliteľná komora  h=264 mm

§ antikorová miska 128 x128 mm

§ štandardné vyhotovenie

§ antikorová miska 195 x195 mm

§ štandardné vyhotovenie

Popis produktu

PRESNÉ VÁHY S DOTYKOVOU KLÁVESNICOU A 5" DOTYKOVOU OBRAZOVKOU, KTORÉ UMOŽŇUJÚ SKUTOČNE NADŠTANDARDNÚ, INTUITÍVNU OBSLUHU. MOŽNOSŤ VYTVÁRANIA INDIKAČNÝCH OKIENOK A TLAČIDIEL NESKUTOČNE ZJEDNODUŠUJE, UĽAHČUJE A SPREHLADŇUJE OBSLUHU. IDENTIFIKÁCIA MERANEJ VZORKY NAPÍSANÍM JEJ KÓDU ALEBO MENA. MOŽNOSŤ  AUTOMATICKY UKLADAŤ NAMERANÉ ÚDAJE, PREHLIADAŤ ICH PRIAMO VO VÁHE ALEBO EXPORTOVAŤ CEZ USB KLÚČ A SPRACOVAŤ CEZ EXCEL V PC, ROBÍ  Z VÁH  NÁSTROJ  NA  ÚČINNÚ  KONTROLU  VO  VÝVOJI,  VO VÝROBNOM  PROCESE. VÁHA  JE  VYBAVENÁ  AJ  DVOJICOU  BEZDOTYKOVÝCH INFRAČERVENÝCH  SNÍMAČOV  PRE  BEZDOTYKOVÚ  OBSLUHU

§ dotyková  5" farebná obrazovka pre intuitívnu obsluhu

§ klávesy na obrazovke pre identifikáciu vzorky

§ dvojica infra-senzorov pre bezdotykovú obsluhu

§ váhy s Max do 2000g, automatická interná kalibrácia

§ možná samokalibrácia so zmenou teploty alebo času

§ tarovanie v celom rozsahu, možnosť spodného váženia

§ funkcia dovažovania, plnenia, počítanie kusov, sumácia

§ percentuálne váženie, váženie živočíchov, štatistika

§ meranie hustoty tuhých látok a kvapalín

§ pamäť nameraných výsledkov  500 000 záznamov

§ záznam: dátum, čas, operátor, tovar, hmotnosť, tara,

§ produkt, zákazník, obal, 3 voliteľné premenné

§ export/import meraní a databáz na USB klúč

§ merania je možné spracovať v PC ako excel. súbor

§ ostatné databázy je možné preniesť medzi váhami

§ databáza  užívateľov-100, tovarov-5000, vážení -10 000

§ databáza  obalov–100, klientov–100, receptúr–100

§ reporty: receptúr–200, hustoty–500, kal. pipiet-500

§ 2x RS 232C, 1xUSB A, 1xUSB B, Ethernet,  WIFI

§ možnosť  externých  tlačidiel, pedálov, displeja, skeneru

§ napájanie cez  sieťový adaptér  220 V 50 Hz AC/ 12VDC

§ doplnkovo zo záložného akumul. adaptéra ZR-02

 

Typ

Kalibrácia

Max

Odčítanie [d]

Over. d. [e]

Min

Reprodukcia

Linearita

Ustálenie

Miska

Cenník cena

Aktuálna cena

Aktuálna cena

Košík

g

g

g

g

s

mm x mm

bez DPH

Bez DPH

s DPH

WLC 0.2.X2

AutoCal

200 g

0,001 g

0,0014 g

0,003 g

2 s

Ø 100mm

600 €

600 €

720 €

 shoping cart png image 55406

WLC 0.6.X2

AutoCal

600 g

0,01 g

0,008 g

0,03 g

2 s

128x128mm

520 €

520 €

624 €

 shoping cart png image 55406

WLC 2.X2

AutoCal

2000 g

0,01 g

0,015 g

0,03 g

2 s

195x195mm

560 €

560 €

672 €

 shoping cart png image 55406

WLC 6.X2

AutoCal

6 kg

0,1 g

0,1 g

0,3 g

2 s

195x195mm

520 €

520 €

624 €

 shoping cart png image 55406

WLC 1/10.X2

AutoCal

1/10 kg

0,1/1 g

0,015/0,1 g

0,2 g

4/2 s

195x195mm

600 €

600 €

720 €

 shoping cart png image 55406

WLC 10.X2

AutoCal

10 kg

0,1 g

0,08 g

0,3 g

2 s

195x195mm

540 €

540 €

648 €

 shoping cart png image 55406

WLC 20.X2

AutoCal

20 kg

0,1 g

0,1 g

0,3 g

3 s

195x195mm

560 €

560 €

672 €

 shoping cart png image 55406

WLC 21.X2

AutoCal

21 kg

1 g

1 g

2 g

3 s

195x195mm

520 €

520 €

624 €

 shoping cart png image 55406

Príplatok za priehladný 3 dverový kryt s posuvnými dvierkami  pre WLC 0.2.X2, výška  264 mm  (miska 128x128mm)

Váhy označené  sú metrologicky overené. (  EU vyhlásenie o zhode, váhy je možné ihneď po dodaní používať ako určené meradlo).

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image